top of page

Finca la Vida​ Voorwaarden & Privacy

Huurvoorwaarden

 

De genoemde huurprijzen zijn inclusief kosten voor energieverbruik. 

Uw aanbetaling van 50% van de huurprijs dient u binnen twee weken na de ontvangst van de reserveringsbevestiging op onze bankrekening te storten. 

Bij het maken van de reservering verklaart u impliciet akkoord te gaan met de bepalingen die in deze huurvoorwaarden zijn verwoord.

 

U bent op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur welkom op "Finca la Vida", op de dag van vertrek vragen wij u rond 10.00 uur de accomodatie te verlaten. 

 

Voor het appartement zijn de verplichte schoonmaakkosten € 50,00 en voor de Studio € 30.

Bed- en badlinnen zijn bij de huursom inbegrepen evenals keukentextiel. De bedden zijn bij aankomst voor u opgemaakt.

 

Indien wij genoodzaakt zijn de verhuur te annuleren in geval van force majeur of calamiteiten, dan zal de gehele huursom aan u geretourneerd worden.

 

Voor families met kleine kinderen zijn wij niet het geschikte vakantieadres. 

Ons zwembad is niet beveiligt en het gebruik van grote opblaas attributen is niet toegestaan. 

Voor eventuele schade of letsel kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aansprakelijkheid van huurders: 

Tijdens uw verblijf  is de huurder volledig verantwoordelijk voor het gehuurde pand, meubilair, apparatuur en keukengerei. Verlies of schade veroorzaakt door u, uw reisgenoten of uw gasten geeft dienovereenkomstig een vergoeding.

Verantwoordelijkheid van "Finca la Vida":

De eigenaren van "Finca la Vida" zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, schade of andere schade aan de huurders van de huizen. Zwemmen is niet onder toezicht. Het valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruikers.

Wij raden u aan om een Wettelijk Aansprakelijkheids-verzekering af te sluiten.

 

Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

Annuleringsbepalingen:

 

Wanneer u om welke reden dan ook de reservering annuleert, resp. een huurperiode voortijdig afbreekt, dan gelden de volgende condities:

l  Na uw reservering dient u 50% van de huursom binnen twee weken op onze rekeningnummer over te maken. 

l  Het resterende deel van de huursom, schoonmaakkosten en borg ontvangen wij graag vier weken voor aankomst.

l  Bij annulering in de periode van 4 weken voorafgaande aan de huurperiode bent u verplicht de gehele huursom te voldoen. Bij voortijdig vertrek gedurende de huurperiode vindt geen restitutie plaats.

 

Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Privacy verklaring

 

Finca la Vida​, gevestigd in Cómpeta

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.fincalavida.com

T. Oosterbaan & Bettine Oosterbaan zijn de functionarissen gegevensbescherming van Finca la Vida​. Hij/zij is te bereiken via lafincalavida@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Finca La Vida verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Kopie paspoort

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lafincalavida@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Finca la Vida​ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Finca la Vida​ analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Finca la Vida​ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Finca la Vida) tussen zit. Finca la Vida gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Wij maken alleen gebruik van een beveiligd online reserveringssysteem van Huurkalender.nl. Hiermee doet u uw boeking op onze site.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Finca la Vida​ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 5 jaar > Vaste klanten

Delen van persoonsgegevens met derden

Finca la Vida​ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Finca la Vida​ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Finca la Vida en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lafincalavida@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Finca la Vida​ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Finca la Vida​ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons

bottom of page